Veilige installaties

goede kwaliteit.

InstallQ-installateur

Er is een grote vraag naar zonnepanelen en dus ook naar installateurs. Hierdoor komen er onbekwame monteurs en zelfs beunhazen die starten met installeren. Gevolg is helaas een enorme toename van onveilige het installaties. Ga voor veilig en kies voor nationaal InstallQ gecertificeerde aanbieders.

InstallQ geeft erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. De InstallQ erkenning is dé erkenning in ons vakgebied.

Waarom kiezen voor een InstallQ installateur?

Een InstallQ-installatiebedrijf heeft een bewijs van onder andere kennis, kunde en veiligheid. Wij zijn uitvoerig gecontroleerd op vakbekwaamheidseisen.
Werkzaamheden worden altijd uitgevoerd volgens de geldende strenge normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die gelden.

InstallQ doel: middels kwaliteitsregelingen veilige installaties van hoge kwaliteit.

InstallQ-installatiebedrijven, waaronder Elektra Unie, werken volgens veiligheidsvoorschriften en geldende wetten- en regelgeving. Een InstallQ-installatiebedrijf is vakbekwaam in het aanleggen, plaatsen of het onderhoud van installaties. Een InstallQ-installatiebedrijf kan onder andere groepenkasten plaatsen, cv-ketels of zonnepanelen installeren of onderhoud uitvoeren aan installaties.
Een conformiteitsverklaring is een document afgegeven door de Elektra Unie, een InstallQ-installateur. Hiermee verklaart Elektra Unie te voldoen aan onder meer het Bouwbesluit en de daarin genoemde normen.

Verduurzaming-installateur is een vrij beroep, opleiding en/of ervaring zijn helaas niet vereist. Hierdoor is het onduidelijk of een installatiebedrijf zorgvuldig werkt. Zonder erkenning riskeert u (faal)kosten, fouten of de veiligheid van bewoners.

Wij gaan verder dan de hoogste kwaliteit

Vakmanschap
Zonnestroom

Elektra Unie is vakbekwaamheid bevonden voor het installeren van Zonnestroom installaties. De erkenning is essentieel voor het volgens de huidige norm goed presteren van de installatie. 

Voor risicovolle
werkzaamheden

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het behalen van het VCA laat zien dat Elektra Unie veilig, gezond en milieuvriendelijk te werk gaat.

Nen 3340 elektraunie-zonnepanelen-warmtepompen.svg

Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen

Elektra Unie is opgeleid tot keurmeester elektrische arbeidsmiddelen conform de NEN3140 norm. Elektra Unie is opgeleid volgens de eindtermen van SCIOS Scope 9

Strenge controle op
producten

SGS is een deskundige en onafhankelijke derde partij voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles van onze producten. 

Frustratievrije
verpakkingen

Wij geobsedeerd door afval verminderen en door verpakking van producten die we gebruiken te verbeteren en te innoveren.

Onze slimme energie-producten.

Wij helpen je graag omschakelen naar een schoner en duurzamer leven. Of je nu huurt of een koophuis hebt, wij hebben altijd een oplossing die bij je past.

Laadpalen
Laadoplossingen voor elektrische wagens en plug-in hybrides.
Zonnepanelen
Je maandelijkse energierekening drastisch verlagen.